Personlig Hållbarhet
1. Kris och Utveckling

1. Kris och Utveckling

April 8, 2020
Fredrik Bengtsson, Haga LivsCenter ger sitt perspektiv på kris och utveckling utifrån sin roll som existentiell psykolog och samhällsdebattör i relation till den pågående Coronakrisen och ett pågående Paradigmskifte. Vad sker när vi upplever att vi förlorar kontrollen över livet eller inte kan förutse vad som ska hända? När vi ställs inför omständigheter som vi är ovana att hantera och när vi inte kan fly till aktiviteter som distraherar oss. Hur kan vi skapa mening i den rådande situationen som kan bli bärande för en ny berättelse om vad livet handlar om efter Corona?
 
 
2. Livsplanering

2. Livsplanering

April 8, 2020

Vi fördjupar oss i den existentiella psykologin som ett sätt att förhålla sig till livet och göra sig själv till aktör i sitt eget liv. Fredrik Bengtsson berättar om metoden/programmet Livsplanering som skapats av Haga LivsCenter för personer med utmattningssyndrom, depression och livskriser av olika slag och vi får också ta del av några berättelser från personer som deltagit i programmet och som delar med sig av sina erfarenheter. Vi gästas även av Marie Fristedt, Produktchef Hälsa och Rehab på Euro Accident Livförsäkring AB som har ett nära samarbete med Haga LivsCenter och programmet Livsplanering mot bakgrund av den gemensamma ambitionen att bidra till hållbara människor, ett hållbart arbetsliv och ett hållbart samhälle. 

 

 

3. Ledarskap

3. Ledarskap

April 8, 2020

Vi pratar om ledarskap och hur man kan leda sig själv i tider av ovisshet för att både ge stöd och framtidshopp till sina medarbetare och för sin omgivning. Roland Flaig, utsedd till Årets Hälsobefrämjande Chef 2020 och VD för EON Wind, numera Renewables Sweden AB (RWE) samt Ewa Skiöldebrand, Corporate Health Manager på Söderberg & Partners delar med sig av sina tankar och strategier kring ledarskapsrollen utifrån den rådande Coronakrisen och spaningen för framtidens ledarskap och arbetsliv. 

Podbean App

Play this podcast on Podbean App