Personlig Hållbarhet

1. Kris och Utveckling

April 8, 2020
Fredrik Bengtsson, Haga LivsCenter ger sitt perspektiv på kris och utveckling utifrån sin roll som existentiell psykolog och samhällsdebattör i relation till den pågående Coronakrisen och ett pågående Paradigmskifte. Vad sker när vi upplever att vi förlorar kontrollen över livet eller inte kan förutse vad som ska hända? När vi ställs inför omständigheter som vi är ovana att hantera och när vi inte kan fly till aktiviteter som distraherar oss. Hur kan vi skapa mening i den rådande situationen som kan bli bärande för en ny berättelse om vad livet handlar om efter Corona?
 
 

Podbean App

Play this podcast on Podbean App