Personlig Hållbarhet

3. Ledarskap

April 8, 2020

Vi pratar om ledarskap och hur man kan leda sig själv i tider av ovisshet för att både ge stöd och framtidshopp till sina medarbetare och för sin omgivning. Roland Flaig, utsedd till Årets Hälsobefrämjande Chef 2020 och VD för EON Wind, numera Renewables Sweden AB (RWE) samt Ewa Skiöldebrand, Corporate Health Manager på Söderberg & Partners delar med sig av sina tankar och strategier kring ledarskapsrollen utifrån den rådande Coronakrisen och spaningen för framtidens ledarskap och arbetsliv. 

Podbean App

Play this podcast on Podbean App